Telefon: 08-510 264 25

Stubbfräsning

Vi kan åta oss att fräsa era stubbar med våra stubbfräsar

Vi har flera olika maskiner för att komma åt alla tänkbara stubbar. Maskinerna är väldigt skonsamma mot er gräsmatta då vi fräser på både golfbanor och kyrkogårdar.

Vi har egen skotare noga utvald för minimala markskador då vi nästan uteslutande utför arbeten i känslig miljö.

Kontakta oss för hembesök och gratis offert