Telefon: 08-510 264 25

Trädvård

Hur mår mitt träd?

Vi kan med hjälp av våra utbildade och erfarna arborister erbjuda trädinspektion samt riskbedömning av ditt träd samt lämna skötselplan för trädets välmående.

Vi erbjuder även dödvedsbeskärning alternativt utglesning av träd eller buskage och rekommendation om vilken tid på året det lämpas bäst.

Vi utför även plantering av träd där vi kan rekommendera art/sort samt placering i trädgård.