Telefon: 08-510 264 25

Industriklättring

Klätterapan AB har många års erfarenhet av Industriklättring som internationellt kallas Rope Access.

Principen är att man når arbetsytan med hjälp av rep istället för dyra skylifts eller byggställning.

Vi har monterat åskledare på kyrkor, stadshus och höghus. Vi utför fogning av betongelement, byte eller nyinstallation av stuprör, inspektioner eller underhållsarbeten.